Welke opleiding helpt jou de

aansluiting te maken?

Leergang

De leergang business engineering bevat alle ingrediënten die een professional nodig heeft om de behoefte van de business te vertalen naar een samenhangende en gestructureerde beschrijving van eisen en wensen.

Masterclasses

Een masterclass geeft een specifieke verdieping op een onderdeel van de leergang. Zowel voor vakinhoudelijke als gedragsmatige competenties zijn er masterclasses ontwikkeld.

Traccia

Traccia verzorgt opleidingen voor professionals die werkzaam zijn op het scheidsvlak van business en IT. De opleidingen gaan over enterprise architectuur, ontwikkelen onder architectuur, requirements engineering, informatieanalyse, procesontwerpen, knowledge engineering en verandermanagement.

De kennis en ervaring, die binnen Acumen is opgedaan voor het leveren van haar producten en diensten, heeft geresulteerd in een Best Practice. De werkwijze en methode & technieken die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd bij Traccia en omgezet in een leergang en een aantal masterclasses.