Een snelle en effectieve manier om je te bekwamen in een best practice specialisme

De masterclasses zijn ontwikkeld in samenhang met de leergang business engineering. Zij bieden de deelnemers de gelegenheid zich te verdiepen in een specialisme binnen het vakgebied business engineering. Er zijn masterclasses voor specialisten maar ook voor hun managers zodat zij beter in staat zijn de specialisten aan te sturen en te faciliteren. Je kunt je als specialist maar ook als manager per masterclass inschrijven.  Een masterclass duurt maximaal twee dagdelen en kost gemiddeld twee uur voorbereiding.

Masterclasses

Management van business engineering

Deze masterclass behandelt in een volgelvlucht alle onderwerpen van de leergang business engineering. Hierdoor heeft de manager een beter begrip van de kennis en vaardigheden die opgedaan worden tijdens de leergang, zodat de manager enerzijds beter in staat is medewerkers aan te sturen en te faciliteren en anderzijds de toegevoegde waarde van de leergang onderkent.

Ontwikkelen onder architectuur

Verhoog de effectiviteit van systeemontwikkeling door agile development te combineren met werken onder architectuur. In deze masterclass leer je een enterprise architectuur op te zetten en te gebruiken binnen Scrum-teams. Essentieel is het gebruik van de Archimate taal in combinatie met het ontwerpen van processen in BPMN, beschrijven van kennis in DMN en gegevensmodelering in UML. Theorie en praktijk zijn daarbij in balans.

Agile projectmanagement en architectuur

Veel organisaties gebruiken de Scrum methodiek voor software development en vinden dit lastig te combineren met architectuur. Maar ook als er niet met Scrum gewerkt wordt is het voor projectmanagers een uitdaging de korte en lange termijn doelen in balans te houden. In de masterclass krijgt de projectmanager methoden en technieken aangeboden om structuur aan te brengen, zonder de scrum methodiek of architectuur uit het oog te verliezen.

Essenties van requirements engineering

Een van de belangrijkste factoren voor succesvolle systeemontwikkeling is de correcte vertaling van de eisen en wensen van de opdrachtgever naar applicaties die werken volgens die eisen en wensen. Tijdens deze masterclass leer je door interviewtechnieken de business effectief te bevragen. Ook leer je de eisen en wensen gestructureerd vast te leggen en ontwerpen te maken op basis hiervan.

Procesarchitectuur en -ontwerp

Deze masterclass is een vervolg op de stof die behandeld is tijdens de leergang business engineering. Er wordt een korte opfrissing van de methode en technieken gedaan waarna uitgebreid geoefend wordt met de aangeboden stof in praktijksituaties. Procesmodellen worden opgezet in Archimate en verder uitgewerkt in BPMN en use cases.

 

Kennisvergaring en ontwerpen van beslissingsmodellen

Deze masterclass is een vervolg op de stof die behandeld is tijdens de leergang business engineering. Er wordt kort besproken hoe kennis uit experts te onttrekken en deze vast te leggen in beslismodellen. Het gebruik van de beslismodellen om processen aan te sturen is daarbij een belangrijk onderdeel.

 

Informatiearchitectuur en gegevensmodellering

Deze masterclass is een vervolg op de stof die behandeld is tijdens de leergang business engineering. Er wordt een korte opfrissing van de methode en technieken gedaan waarna uitgebreid geoefend wordt met de aangeboden stof in praktijksituaties. Business object modellen worden opgezet in Archimate en verder uitgewerkt in UML. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je producten kunt modeleren.

Leiderschap in een veranderende omgeving

De effectiviteit van veranderingen valt of staat met de effectiviteit van samenwerking in teams en hoe deze teams aangestuurd en gemotiveerd worden. In deze masterclass worden verscheidene instrumenten aangereikt en beoefend die teams in staat stellen beter te functioneren en die managers manieren geven effectiever interventies te plegen.

Leergang

Opzoek naar een totaal programma, kijk dan eens bij onze leergang.